İletişimin yolu konuşmak ve yazmaktan geçer. Konuşma ve yazmanın temel öğesi ise cümlelerdir. Çünkü bizler duygu ve düşüncelerimizi kurduğumuz cümlelerle aktarırız. Bu durumda kurduğumuz cümleler kuruluş bakımından doğru, anlam bakımından açık ve tutarlı ise kendimizi insanlara doğru anlatmış oluruz.

            Bununla birlikte anlatımımızın duru olabilmesi için cümlelerimizi gereksiz kelimelerle süslemek yerine yeterli sayıda kelime ile kurmalıyız. Çünkü içinde benzer anlamlar içeren ifadeler bulunması cümleyi daha etkili değil daha yorucu bir hale getirir ve aynı zamanda anlatım bozukluğuna neden olur. Bu nedenle cümlelerimizi gereken tüm öğeleriyle birlikte, kelimeleri yerli yerinde, kendi içinde tutarlı, gereksiz ek ve kelimelerden arınmış olarak kurmalıyız.

            Okumuş ve okumakta olan insanlara da böylesi yakışır değil mi çocuklar? Aksi takdirde biz de resimdeki bey amca gibi ya yanlış anlaşılırız ya da hiç anlaşılmayız :)

yanlış anladılar